التهاب غشای زلالی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِلتِهابِ غِشایِ زُلالی (synovitis)

(یا: سینوویت) التهاب غشای پوشانندۀ سطح داخلی مفصل یا غلاف زردپی[۱]. علت آن عفونت یا جراحت است.

 


  1. tendon sheath