التهاب لگنچه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اِلتِهابِ لَگَنچِه (pyelitis)

التهاب لگنچۀ کلیه[۱]، به‌علت عفونت باکتریایی. لگنچۀ کلیه ناحیه‌ای در مرکز کلیه است که ادرار قبل از ورود به هالب در آن جمع می‌شود. این بیماری در زنان شایع‌تر است

 


  1. renal pelvis