التهاب مفصل عفونی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اِلتهاب مفصل عفونی (septic arthritis)

التهاب مفصل[۱]، ناشی از عفونت. عفونت در مفصل از راه خون، زخم باز یا عفونت استخوان[۲]، در استخوان مجاور مفصل، ایجاد می‌شود. در صورت وجود زخم باز، تقریباً هر نوع باکتری ممکن است علت عفونت مفصل باشد، ولی اگر عفونت از راه خون به مفصل رسیده باشد، باکتری‌های چرک‌زا، مخصوصاً استافیلوکوک[۳]، مهم‌ترین عامل عفونت‌اند. التهاب مفصل گونوکوکی[۴] از عوارض سوزاک[۵] است. امروزه التهاب مفصل سلی[۶] معمولاً به‌دنبال سل ریوی مشاهد می‌شود. پیش از پاستوریزه‌کردن شیر و انجام آزمون توبرکولین[۷] روی گاوها، سل گوارشی ناشی از خوردن محصولات دامی آلوده مهم‌ترین علت ایجاد این نوع التهاب مفصل بود. برای جلوگیری از تخریب مفصل لازم است عفونت به‌سرعت درمان شود.

 


  1. arthritis
  2. osteomyelitis
  3. staphylococcus
  4. gonococcal arthritis
  5. (gonorrhoea (us: gonorrhea
  6. tuberculous arthritis
  7. tuberculin test