الشتری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search


اَلِشْتَری

(یا: حَسَنوندی) گویش لکی ایل حسنوند، ساکن در الشتر لرستان. این گویش لکی شباهت زیادی با لری فیلی دارد. مصدر از ماضی (سوم شخص مفرد ساده) به اضافۀ en ساخته می‌شود، مثلاً vet به معنی «گفت»؛ veten گفتن.