اللهیارخان ابدالی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اَللّهیارخانِ اَبدالی (ز ۱۱۴۴ق)

از رؤسای طایفۀ ابدالی هرات، برادر محمدخان، حاکم سابق هرات. وی در ۱۱۳۸ق از مُلتان به هرات بازگشت و از طرف بزرگان به حکومت هرات انتخاب شد. در ۱۱۴۱ق مغلوب شاه طهماسب دوم و نادرقلی افشار شد و از طرف نادر بر حکومت باقی ماند. در ۱۱۴۲ق، ابدالیان هرات به تحریک حسین خان غلزائی، حاکم قندهار، سر به شورش برداشتند، اما اللهیارخان از همراهی با ابدالیان خودداری ورزید و به مشهد نزد ابراهیم‌خان ظهیرالدوله (برادر نادر) رفت. ابدالیان در محرم سال بعد وارد نواحی مشهد شدند و ابراهیم‌خان را شکست دادند. نادر در رمضان ۱۱۴۳ق عازم هرات شد و در محرم سال بعد آن‌جا را تسخیر کرد. ابدالیان که شکست خورده بودند، توسط اللهیارخان تقاضای صلح کردند. نادر این تقاضا را پذیرفت و اللهیارخان را به حکومت هرات برگزید. اللهیارخان پس از ورود به قلعۀ هرات بر اثر تحریکات بعضی از مردم، دوباره سر به شورش برداشت. نادر نیز به جنگ او رفت و هرات را تصرف کرد و اللهیارخان را با اعضای خانواده‌اش به مُلتان تبعید کرد.