الوند، رودخانه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 06:55, 23 November 2023 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
طغیان رودخانه الوند در قصرشیرین، 25 فروردین 1402ش

الوند، رودخانه
رودخانه‌ای دایمی در استان کرمانشاه، با طول ۱۲۰ کیلومتر (تا مرز ایران و عراق). از شهرستان‌های قصرشیرین و اسلام‌آباد می‌گذرد و پس از عبور از مرز ایران و عراق به رودخانۀ دجله می‌ریزد. این رودخانه از درۀ شمالی کوه قلاجه، در ۲۴کیلومتری جنوب غربی اسلام‌آباد، سرچشمه می‌گیرد؛ نخست به طرف شمال غربی و سپس به‌سوی جنوب غربی روان می‌شود؛ پس از عبور از روستای نصرآباد به مرز ایران و عراق وارد می‌شود؛ ۵.۵ کیلومتر از خط مرزی را تشکیل می‌دهد، در ۲۲کیلومتری جنوب‌غربی قصرشیرین از خط مرزی خارج می‌شود و در خاک عراق به رودخانۀ دجله می‌ریزد.