الکترودینامیک کوانتومی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِلِکترودینامیکِ کوانتومی (quantum electrodynamics)

(یا: QED)‌ در فیزیک، نظریۀ توصیف‌کنندۀ برهم‌کنش ذرات باردار زیراتمی[۱]، در میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی. این نظریه از ادغام نظریۀ کوانتومی با نسبیت[۲] به‌دست آمده است و در آن، برهم‌کنش ذرات باردار[۳] با میانجی‌گری و تبادل فوتون تحقق می‌یابد. پیش‌بینی‌های الکترودینامیک کوانتومی بسیار دقیق است و با آن توانسته‌اند بعضی کمیت‌های فیزیکی را با دقت دَه رقم اعشار محاسبه کنند. این‌ کار عظیم‌ به‌مثابۀ آن است که فاصلۀ تهران تا رُم با دقتی معادل ضخامت یک تار مو محاسبه شود. این نظریه را فیزیک‌دانان امریکایی، ریچارد فاینمن[۴] و جولیان شوئینگر[۵]، و فیزیک‌دان ژاپنی، سین ـ ایتیرو توموناگا[۶]، در ۱۹۴۸ عرضه کردند.

 


  1. charged subatomic particles
  2. relativity
  3. charged particles
  4. Richard Feynman
  5. Julian Schwinger
  6. Sin-Itiro Tomonaga