الکساندر مقدونی دوم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

الکساندر مقدونی دوم ( ـ۱۲۲پ‌م)(Alexander II)
(معروف به: الکساندر زبینا[۱]) پادشاه سوریه (حک: ۱۲۸ـ۱۲۲پ‌م). بازرگانی بود که بطلمیوس هفتم فیسکون[۲] از او یک مدعی تاج و تخت سلوکیان[۳] ساخت. آنتیوخوس هشتم گریپوس[۴] او را شکست داد و به‌قتل رساند.

 


  1. Alexander Zebina
  2. Ptolemy VII Physcon
  3. Seleucid
  4. Antiochus VIII Grypus