ال سید

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
صفحه عنوان چاپ 1637 Le Cid

اِل سید (Le, Cid)
تراژدی ـ کمدی[۱]ای به قلم پیر کورنی[۲] (۱۶۳۷)، بر پایۀ حماسۀ ال‌سید[۳]. دو دلداده، به نام‌های رودریگو[۴] و شیمن[۵]، بر اثر نزاع بین پدرانشان، از هم جدا می‌شوند. رودریگو پدر شیمن را در دوئِلی می‌کشد، ولی بعدها، در برابر هجوم مغربی‌ها، قهرمانانه از شهر سویل[۶] (اشبیلیه) دفاع میکند و به ال سید (در عربی: السّید به معنای «سرور») مشهور می‌شود. پس از آن‌که رودریگو حامی شیمن را در دوئلی دیگر شکست می‌دهد، شاه کاستیل[۷] دو دلداده را باهم آشتی می‌دهد.

 


  1. tragicomedy
  2. Pierre Corneille
  3. El Cid
  4. Rodrigue
  5. Chimene
  6. Seville
  7. Castille