امامزاده یحیی، محله

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

امامزاده یحیی، محله

در جنوب شرقیِ محلۀ عودلاجان و غرب خیابان ری تهران که به‌سبب قرارداشتن بقعۀ امامزاده یحیی به این نام شهرت یافته است. از نقاط معروف امامزاده یحیی، باغ پسته‌بک و تکیۀ آن بود. یکی از اولین مدرسه‌های مدرن دخترانۀ تهران به نام نوبنیاد پروین در ۱۳۱۸ش، در کوچه‌باغ پسته‌بک تأسیس شد. مدرسۀ پروین دارای سالن غذاخوری، آمفی‌تئاتر و تجهیزات پیشرفته دیگر و تا دهۀ ۱۳۵۰ باقی بود. کوچۀ ‌باغ پسته‌بک یادآور تاریخچۀ این محلۀ قدیمی شهر تهران است.