امامقلی، گردنه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

امامقلی، گردنه

واقع در شمال استان خراسان رضوی، شهرستان قوچان، با ارتفاع ۲,۰۵۰ متر. در ۳‌کیلومتری شمال قوچان، سر راه قوچان به درگز و باجگیران، قرار دارد.