امید ترقی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 07:01, 15 May 2021 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

امید ترقی

نخستین مجمع تئاتر در گیلان. در سال 1289 شمسی با نام هیئت امید ترقی و به همت عباس اصالت (معروف به عباس بانکی)، میرزا حسن‌خان ناصر و میرزا یحیی کرمانی تشکیل شد، و در اندک مدتی اشخاص دیگری همچون بنیامین، اسماعیل پوررسول، شیخ علی طالقانی تنها، محمدحسین دایی نمایشی، علی شیرازی، عبدالکریم تهرانی، کاظم آقا خیاط، آقاخان کیایی، محمدخان تبریزی و میرزا عبدالکریم نایینی نیز به آن‌ها پیوستند. هدف از تشکیل این مجمع، تنویر افکار عمومی و سوق دادن جامعه به سوی ترقی و تجدد و خدمات اجتماعی از قبیل افتتاح مدارس و کتابخانه و تربیت بازیگر تئاتر و اجرای نمایش بود. نخستین نمایش‌نامه‌ای که توسط این گروه اجرا شد مشهدی شجاع بود، که نقش مشهدی را عباس اصالت ایفا می‌کرد. دومین نمایش‌نامه‌ای که توسط این گروه اجرا شد خسیس (مولیر، ترجمۀ حسن ناصر) بود. بنیامین - که یهودی مسلمان شده بود - و عبدالکریم تهرانی نقش زن پوش را ایفا می‌کردند. فعالیت هیئت امید ترقی حدود 6 سال دوام آورد، و 14 نمایش‌نامه در مجموع 30 تا 35 مرتبه روی صحنه اجرا شد. 300102