ام سلیم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اُمّ سَلیم (قرن ۱ق)

محدث و از صحابۀ پیامبر (ص). مادر اَنَس بن مالک و همسر مالک بن النّضر بود و چون به اسلام گروید همسرش مالک خشمگین شد و به شام رفت و همان‌جا درگذشت. وقتی پیامبر (ص) به مدینه هجرت کرد، ام سلیم، انس، فرزند ۱۰‌سالۀ خود، را به محضر ایشان برد و به خدمتگزاری آن حضرت گماشت. سپس با ابوطلحۀ انصاری ازدواج کرد و از او پسرانی به‌دنیا آورد که از یاران امام علی (ع) بوده‌اند. ابن عباس و زید بن ثابت و ابوسلمة بن عبدالرحمان و برخی دیگر از ام سلیم روایت کرده‌اند.