انابد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اَنابَد

شهری در استان خراسان رضوی، شهرستان بردسکن، و مرکز اداری بخش انابد. با ارتفاع ۸۹۵ متر، در ۶۰کیلومتری غرب بردسکن، سر راه بردسکن به طبس، قرار دارد. اقلیم آن معتدلِ مایل به گرم و خشک است.