انجامنا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِنْجامِنا (Ndjamena)

اِنْجامِنا

(نام سابق: فور لامی[۱]، تا ۱۹۷۳) پایتخت کشور چاد[۲]، با ۶۰۹,۶۰۰ نفر جمعیت (۲۰۰۳). در جنوب غربی چاد، در محل تلاقی رودهای شاری[۳] و لوگون[۴]، در مرز کامرون، واقع شده است. فرانسوی‌ها آن را در ۱۹۰۰ با نام فور‌ لامی در تقاطع راه‌های کاروان‌رو و در محل یک دهکدۀ ماهی‌گیری بنا کردند. از آن به‌منزلۀ مرکز نظامی بر ضد پادشاهی‌های سودان مرکزی استفاده شد (۱۹۰۳ـ۱۹۱۲). در جریان جنگ جهانی دوم نیز منطقۀ استراتژیک به‌شمار می‌رفت.

 


  1. Fort Lamy
  2. Chad
  3. Chari
  4. Logone