انجماد

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اِنْجماد (freezing)

تغییر حالت از مایع به جامد، مانند یخ زدن آب. برای هر مادّۀ مفروض، انجماد در دمای معیّنی، با نام نقطۀ انجماد، صورت می‌گیرد. نقطۀ انجماد در شرایط مشابهی از فشار ثابت است و دما تا زمان جامدشدن همۀ مایع ثابت می‌ماند. میزان گرمایی که هر مادّه باید ازدست بدهد تا واحد جرم آن منجمد شود، ثابت است و گرمای نهان‌ذوب[۱] نامیده می‌شود.

 


  1. latent heat of fusion