انجمن دوستداران تیاتر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

انجمن دوستداران تئاتر

انجمنی تأسیس‌شده در ۱۲۶۰ش. زیر نظر هیئت‌مدیرۀ مدرسۀ هایگازیان اداره می‌شد. هاروتیون مارودیروسیان از مؤسسان این انجمن بود و مدت‌ها ریاست آن را به‌عهده داشت. در ۱۲۹۱ش انجمن از هیئت‌مدیرۀ مدرسۀ هایگازیان جدا و مستقل شد و سرانجام در ۱۲۹۵ش منحل شد.