انرژی زمین گرمایی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

انرژی زمین‌گرمایی (geothermal energy)

انرژي زمين‌گرمايي

انرژی حاصل از بخار طبیعی، آب داغ طبیعی، یا سنگ‌های داغ و خشک پوستۀ زمین، برای گرمایش و تولید برق. با تلمبه‌کردن آب از طریق چاهِ تزریقی به داخل پوستۀ زمین، آب از شکاف بین سنگ‌های داغ می‌گذرد و پس از گرم‌شدن از طریق چاهِ بازیابی به سطح زمین بازمی‌گردد. آب داغ حاصل یا به بخار تبدیل می‌شود یا در مبدل گرما جریان می‌یابد. بخار حاصل را برای تولید انرژی الکتریکی[۱] به طرف توربین[۲]ها هدایت می‌کنند. انرژی زمین‌گرمایی در مناطق آتشفشانی، نظیر ایسلند[۳] و نیوزیلند، از منابع مهم انرژی است.

 


  1. electrical energy
  2. turbine
  3. Iceland