انرژی فعال سازی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

انرژی فعّال‌سازی (activation energy)

در شیمی، انرژی لازم برای شروع واکنش شیمیایی. برخی از عناصر یا ترکیبات، وقتی باهم برخورد کنند، واکنش می‌دهند (واکنش خودبه‌خود). اما برای عناصر و مواد دیگر،‌ هرچند ممکن است واکنش درنهایت انرژی آزاد کند، لازم است برای شروع واکنش به آن‌ها انرژی داده شود. این انرژی آغازین انرژی فعال‌سازی[۱] است.

 


  1. activation energy