انرژی پتانسیل گرانشی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

انرژی پُتانسیل گرانشی (gravitational potential energy)

انرژی جسم، به اعتبار موقعیت مکانی آن. اگر جسم در آن موقعیت آزادانه حرکت کند، بر اثر نیروی گرانی[۱] به پایین سقوط خواهد کرد. انرژی پتانسیل گرانشیِEP برای جسمی با جرم m کیلوگرم که در ارتفاعِ h از سطح زمین قرار گرفته باشد، عبارت است از EP=mgh که در آن، g شدت میدان گرانشی زمین برحسب نیوتون بر کیلوگرم در آن محل است. (← انرژی_پتانسیل) در نیروگاههای برقابی، از انرژی پتانسیل گرانشی آبی که در مخزنی در پشت سد و در ارتفاع بالا نگهداری شده است، برای به حرکتدرآوردن توربینها و تولید برق استفاده میکنند.

 


  1. gravity