انزلیچی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

انزلیچی

گویش گیلکی مردم ساکن در بندر انزلی و غازیان و کلْوِر و نُویر. این گویش به گویش رشتی نزدیک است و به دلیل مهاجرپذیر بودن منطقه، واژه‌های دخیل ترکی و روسی در آن زیاد است. از واژه‌های دخیل ترکی، کلمه‌های آج (گرسنه)، آچار (کلید) و از واژه‌های دخیل روسی، کلمه‌های praxod (کشتی بخار) و zakas (سفارش) را می‌توان ذکر کرد.