انسان، موجود ناشناخته

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

انسان، موجود ناشناخته (L\'Homme, cet inconnu)
کتابی در نقد تمدن امروزی، تألیف الکسیس کارِل، به زبان فرانسوی. مؤلف در این اثر برای رهایی از جزمیات زندگی متمدنانۀ امروزی و نیل به دریافتی نو از مفاهیمی چون پیشرفت، پیشنهاد می‌کند علمی نوین و عمیق و جامع به‌نام علم انسان بنیاد نهاده شود. به باور کارل، علومی چون پزشکی و جامعه‌شناسی فقط به جنبه‌هایی از زندگی آدمی پرداخته‌اند؛ به‌ویژه، زیست‌شناسی امروزی از اهمیت اخلاق غفلت ورزیده است. کارل، با مشاهدۀ کارکرد سازگاری بدن با محیط گرداگرد خود، چه جسمانی و چه اجتماعی، بر دانش امروزی خرده می‌گیرد که این جنبۀ زیست بشری را نادیده گرفته است. کارل، برای رهایی از آن‌چه توهم مادی‌گرایی می‌خواند، بر آن است که باید از راهی که از دورۀ رنسانس تاکنون پی گرفته‌ایم فاصله بگیریم و ضمن آن‌که از روح‌باوری می‌پرهیزیم، به ملاحظۀ واقعیت بازگردیم.