انگلهارت، جورج

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
جورج انگلهارت
جورج انگلهارت

انگلهارت، جورج (1752ـ1829) Engleheart, George

نقاش مینیاتورساز انگلیسی. در کیو[۱]، لندن، زاده شد، و نزد جاشوا رِینولدز[۲] هنرآموزی کرد. در بیش از 40 سال، نزدیک به 5هزار  نقاشی مینیاتور کشید که کپی‌های زیادی از تکچهره‌سازی‌های رِینولدز را نیز دربر می‌گیرند.  1. Kew
  2. Joshua Reynolds