اورتون، جو (۱۹۳۳ـ۱۹۶۷)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اورتون، جو (۱۹۳۳ـ۱۹۶۷)(Orton, Joe)
نمایش‌نامه‌نویس انگلیسی. در کمدی‌های سیاه[۱] او ماجرایی وهـم‌آمیـز و خشونت‌بـار در فضاهای اشرافی و نامُحتمل رخ مـی‌دهد. بـرخی از نمایش‌نامه‌های او عبارت‌اند از سرگرم‌کردن آقای اسلون[۲](۱۹۶۴)،تاراج (غارت)[۳] (۱۹۶۶)، و پیشخدمت چه دید[۴] (۱۹۶۸). اورتون در دفتر خاطراتش از زندگی شخصی خود بی‌پرده سخن می‌گوید. کنت هالیول[۵]، معشوقه‌اش، او را به‌قتل رساند.

جو اورتون
Joe Orton
زادروز ۱۹۳۳م
درگذشت ۱۹۶۷م
ملیت انگلیسی
شغل و تخصص اصلی نمایش‌نامه‌نویس
آثار سرگرم کردن آقای اسلون (۱۹۶۴)؛ تاراج (غارت) (۱۹۶۶)؛ پیشخدمت چه دید (۱۹۶۸)
گروه مقاله تیاتر
جو اورتون

 


  1. black comedy
  2. Entertaining Mr Sloane
  3. Loot
  4. What the Butler Saw
  5. Kenneth Halliwell