اوزی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اِوَزی

از گویش‌های ایرانی جنوب غربی که همراه گویش‌های لاری، بستکی، خُنجی و گِراشی در شمار مجموعۀ گویشی لارستانی قرار می‌گیرد. اِوَزی در اِوَز لارستان شنیده می‌شود. نوعی از اِوَزی در بندرعباس به نام بندری در مجموعۀ گویشی بشکردی جای دارد.

در اوزی گروه‌های صامتی قدیم ایرانی، ساده شده‌اند. مثلاً ngـ که در xongü (خواهر کوچک) لاری باقی مانده در اوزی تبدیل به xoge شده است.

500108