اوسروینه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اوسروئنه

ناحیۀ پادشاهی قدیمی در شمال غرب بین‌النهرین، بین دو رود فرات و دجله قرار گرفته و امروزه در مرز جدید ترکیه و سوریه واقع شده است. پایتخت آن ادسایااورفای جدید است. در حدود 130 سال قبل از میلاد، قومی از اعراب ادسا را اشغال و دولتی در آن‌جا تأسیس کردند. احتمالاً اوسروئنه منشأ ایرانی دارد. ناحیۀ مذکور، به نام این قوم، اوروئنه نامیده شد و بعداً به سبب التباس آن با لفظ اوسروئس (صورت یونانی نام خسرو اشکانی) به اوسروئنه تصحیف گردید. دولت اوسروئنه تابع اشکانیان شد، و در جنگ‌های این سلسله با رومیان (از جمله در لشکرکشی‌های کراسوس و ترایانوس) نقش عمده‌ای داشت. در 216م، کاراکالا مملکت اوسروئنه را منحل کرد، وادسا مستعمرۀ روم شد.

280106