اونرو، فریتس فون (۱۸۸۵ـ۱۹۷۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
فریتس فون اونرو
Fritz von Unruh
زادروز ۱۸۸۵م
درگذشت ۱۹۷۰م
محل زندگی آمریکا (از ۱۹۴۱ تا ۱۹۵۲)
ملیت آلمانی
شغل و تخصص اصلی نمایش‌نامه‌نویس
شغل و تخصص های دیگر شاعر، رمان‌نویس
آثار نمایش نامه: افسران (۱۹۱۰)؛ خانواده (۱۹۱۶)؛ بناپارت (۱۹۲۷)؛ شعر: پیش از تصمیم (۱۹۱۹)
گروه مقاله ادبیات غرب
فریتس فون اونرو

اونرو، فریتس فون (۱۸۸۵ـ۱۹۷۰)(Unruh, Fritz von)

نمایش‌نامه‌نویس، شاعر، و رمان‌نویس آلمانی. نمایش‌نامۀ او با نام افسران[۱] (۱۹۱۰) انتقادی سنگین از سنّت نظامی‌گری و ملّی‌گرایی آلمانی بود. شعر پرشورش، پیش از تصمیم[۲] (۱۹۱۹)، حاکی از این‌‌گونه احساسات ضد جنگ است. برخی آثار او عبارت‌اند از ایثار[۳]، که آن را در جبهۀ جنگ جهانی اول (در وردن[۴] فرانسه در ۱۹۱۶) نوشته است، و دو نمایش‌نامۀ خانواده[۵] (۱۹۱۶) و بناپارت[۶] (۱۹۲۷). اونرو تا ۱۹۱۲ در ارتش پروس افسر گارد بود، اما پس از آن استعفا کرد و وقتش را به نوشتن گذراند. با ظهور نازیسم[۷] آلمان را ترک و از ۱۹۴۱ تا ۱۹۵۲ در امریکا سکونت کرد.  1. Offiziere/Officers
  2. Vor der Entscheidung/Before the Decision
  3. Der Opfergang/Way of Sacrifice
  4. Verdun
  5. Ein Geschlecht/A family
  6. Bonaparte
  7. Nazism