اونونه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
اونونه

اونونه (Oenone)

در اساطیر یونانی، پری چشمۀ کوه ایدا[۱] که دختر اونئوس[۲] یا سِبرِن[۳]، خدای رودخانه، بود. از پاریس، پسر پریام[۴]، شاه تروا[۵]، صاحب پسری شد، ولی پاریس او را به‌خاطر هلن[۶]، زیباترین زن یونان، ترک گفت. چون پاریس در جنگ تروا[۷] زخمی شد، اونونه از کمک به او سر باز زد و سپس از اندوه دست به خودکشی زد. قصۀ او در دو شعر، اونونه[۸] و مرگ اونونه[۹] از آلفرد تنیسون[۱۰]، آمده است.

  1. Ida
  2. Oeneus
  3. Cebren
  4. Priam
  5. Troy
  6. Helen
  7. Trojan War
  8. Oenone
  9. The Death of Oenone
  10. Alfred Tennyson