اوگاتا کنزان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اوگاتا کِنزان (۱۶۶۳ـ۱۷۴۳)(Ogata Kenzan)

سفالگر و نقاش ژاپنی. به تکنیک بالایی در سفال لعاب‌دار دست یافت. بر سنّت هنر کلاسیک ژاپنی و چینی آموزش دید و پیرو آیین ذن بودیسم[۱] بود. در ساخت برخی از آثار، برادرش کورین[۲] با او همکاری داشت.  1. Zen Buddhism
  2. Korin