اوگاتا کنزان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:39, 16 June 2021 by Amir (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اوگاتا کِنزان (۱۶۶۳ـ۱۷۴۳)(Ogata Kenzan)

سفالگر و نقاش ژاپنی. به تکنیک بالایی در سفال لعاب‌دار دست یافت. بر سنّت هنر کلاسیک ژاپنی و چینی آموزش دید و پیرو آیین ذن بودیسم[۱] بود. در ساخت برخی از آثار، برادرش کورین[۲] با او همکاری داشت.  1. Zen Buddhism
  2. Korin