اکرامی، عباس (کاشان ۱۲۹۰ـ تهران ۱۳۸۰ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
عباس اکرامی
عباس اکرامی

اِکرامی، عباس (کاشان ۱۲۹۰ـ تهران ۱۳۸۰ش)

مدیر ورزشی و فوتبالیست ایرانی. نام خانوادگی قبلی او شیرخدا بود. معلم دبیرستان‌های فیروز بهرام و دارالفنون تهران بود و در ۱۳۲۲ش (سه سال قبل از تشکیل اولین فدراسیون فوتبال ایران) باشگاه شاهین را تأسیس کرد. این تیم در ۱۳۲۷ قهرمان باشگاه‌های تهران شد. شاهین تربیت‌کنندۀ نسل اخلاق‌گرا و تحصیل‌کردۀ فوتبال ایران بود که در دهۀ ۱۳۳۰ توانست نظر روشنفکران ایرانی را به خود جلب کند. شاهین در بیست تیر ۱۳۴۶ به حکم سازمان تربیت بدنی ایران منحل شد.