اکسید سرب

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اُکْسیدِ سُرب (lead (II) oxide)
(یا: مونواکسید سرب[۱]) PbO، جامدی قرمز یا زردرنگ. اکسیدی آمفوتر[۲] است که هم با اسید و هم با باز واکنش می‌دهد. اکسیدهای دیگر سرب عبارت‌اند از اکسید سرب (IV) یا PbO۲ که جامدی قهوه‌ای‌رنگ است، و Pb۳O۴، معروف به سرب قرمز[۳].

 


  1. lead monoxide
  2. amphoteric oxide
  3. red lead