اگیبی و شرکاء، صرافی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اِگیبی‌ و شرکاء، صرّافی (Egibi)
قدیمی‌ترین صرافی شناخته شده در بابِل. صرافی اگیبی و پسران هم گفته‌اند. در زمان هخامنشیان، صرافی‌های یهودی مانند اگیبی و پسران و مورشو و پسران، در بابل به فعالیت ادامه دادند. آغاز کار صرافی اگیبی و شرکا به قرن ۷پ‌م می‌رسد.