ایرون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:30, 25 July 2023 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ایرون

(یا: ایرونی)، از گویش‌های زبان آسی رایج در اوسِتیای جنوبی. ایرونی را آسی شرقی هم می‌نامند. پیش‌تر به تناسب قبیلۀ تاگوئور، به این گویش، تاگائوری می‌گفتند. ایرونی در قیاس با دیگوری جدیدتر است و از این‌رو نوآوری‌هایی در آن دیده می‌شود. از ویژگی‌های آن نظام شمارش بیستگانی است که شبیه نظام شمارش قفقازی است.

زبان ادبی آسی، ایرونی است که به خط سیریلی نوشته می‌شود.

500108