ایوان اول

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ایوان اول (۱۳۰۱ـ۱۳۴۱م)(Ivan I)
(ملقب به ایوان کالیتا[۱]؛ ایوان خرپول) شاهزادۀ مسکو[۲] از ۱۳۰۵ و شاهزادۀ کبیر[۳] از ۱۳۲۸. شاهزاده‌ای مکّار و صرفه‌جو بود و روند استحکام‌بخشیدن به سرزمین‌های روسیه را آغاز کرد. در زمان حکومتِ او، مسکو به سراسقف‌نشین[۴] کلیسای روسیه[۵] تبدیل شد.

 


  1. Ivan Kalita
  2. Prince of Moscow
  3. grand prince
  4. see
  5. Russian Church