ایوب خان، محمد (۱۹۰۷ـ۱۹۷۴)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَیّوب‌خان، محمّد (۱۹۰۷ـ۱۹۷۴)

نظامی پاکستانی و رئیس‌جمهور آن کشور (۱۹۵۸ـ۱۹۶۹). در جنگ برمه (۱۹۴۲ـ۱۹۴۵) شرکت کرد و در ۱۹۵۱ فرمانده کلّ ارتش پاکستان شد. در ۱۹۵۸ با کودتایی بدون خون‌ریزی به قدرت رسید. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۶۰ و ۱۹۶۵ پیروز شد و اقتصادی با ثبات برقرار کرد و به اصلاحات محدود ارضی پرداخت. شیوۀ نظامی‌گرایانۀ دولت او، به‌ویژه نزد بنگالی‌ها، محبوبیت نداشت. پس از مخالفت گسترده و آشفتگی‌های داخلی ۱۹۶۹، به‌ویژه در کشمیر[۱]، استعفا کرد.
  1. Kashmir