ایوپولیس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اِئوپولیس (ح ۴۴۵ـ ح ۴۱۱پ‌م)(Eupolis)

کمدی‌نویس یونانی. معاصر و رقیب آریستوفانس[۱] بود و با کمک او نوع موسوم به کمدی کهن[۲] را ابداع کرد. هوراس[۳] او را یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان مکتب خود دانسته است. نمایش‌نامه‌های او، که فقط قطعاتی از آن‌ها برجای‌ مانده، عبارت‌ است از کولاکِس[۴]،‌ ماریکاس[۵]، باپتای[۶]، دموئی[۷]، و پولئیس[۸].

 


  1. Aristophanes
  2. old comedy
  3. Horace
  4. Kolakes
  5. Maricas
  6. The Baptae
  7. The Demoi
  8. Poleis