ایگور، اسویاتاسلاویچ (۱۱۵۰ـ۱۲۰۲م)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ایگور، اِسْویاتاسْلاویچ (۱۱۵۰ـ۱۲۰۲م)(Igor, Svyatoslavich)

شاهزادۀ روس. از منطقه نووْگورود ‌ـ ‌سِوِرسکی[۱] روسیه بود که امروزه در خاک اوکراین قرار دارد. در قرن ۱۲م، مناطق جنوبی و غربی روسیه هموار زیر تهاجم و تاخت‌وتاز ویرانگرانۀ کومان‌های بیابانگرد قرار داشتند. اسویاتُسلاو سوم[۲]، شاهزادۀ کیِف[۳] و عموزادۀ ایگور، در ۱۱۸۳م کومان‌ها را شکست سختی داد. دو سال بعد ایگور به همراه سه شاهزادۀ دیگر، کومان‌ها را تعقیب کردند و جنگ به منطقۀ استپ‌‌ها کشیده شد و نیروهای ایگور به‌سختی شکست خوردند و هر چهار شاهزاده به اسارت درآمدند. ایگور در ۱۱۸۶م از زندان گریخت و به زادگاهش بازگشت، اما اعتبار و نفوذ پیشین خود را به‌دست نیاورد.

 


  1. Novgorod-Severski
  2. Svyatoslave III
  3. Kiev