باباخان بختیاری

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

باباخان بختیاری ( ـ۱۱۶۷ق)

(معروف‌ به‌ حاجی‌ باباخان)‌ از سرکردگان‌ ایل‌ بختیاری‌. وی‌ عموی‌ علی‌مردان ‌‌خان‌ بختیاری‌ بود. در ۱۱۶۳‌ق، که‌ سه‌ خان‌ بزرگ‌ لر، یعنی‌ کریم‌ ‌خان‌، علی‌‌مردان‌ خان،‌ و ابوالفتح‌ خان‌ قرار نهادند که‌ سید ابوتراب‌، نوۀ‌ دختری‌ شاه سلطان‌ حسین‌ صفوی‌ را با نام «شاه‌اسماعیل سوم»، به‌ پادشاهی‌ بردارند و علی‌‌مردان‌ خان‌ نایب‌السلطنه‌، کریم‌ خان‌ فرمانده‌ سپاه‌ و ابوالفتح‌ خان‌ والی‌ اصفهان‌ باشد، علی‌مردان‌ خان‌ در غیبت‌ کریم‌ خان‌، که‌ به‌ زادگاهش‌ ملایر رفته‌ بود، ابوالفتح‌ خان‌ را کور کرد و سپس‌ به‌ قتل‌ رساند حاجی‌ باباخان‌ را حاکم اصفهان کرد. کریم‌ خان‌ همین‌ که‌ از خیانت‌ علی‌‌مردان‌ خان‌ خبر یافت‌ با ۲۰‌هزار نفر سپاهی‌ به‌ اصفهان‌ شتافت‌. حاجی‌ باباخان‌ که‌ تاب‌ ایستادن‌ را در برابر کریم‌ خان‌ نداشت‌، شهر را رها کرد و‌ به‌ میان‌ ایل‌ خود گریخت‌ و کریم‌ خان‌ پس‌ از گرفتن‌ اصفهان‌، حکومت‌ آن‌ را به‌ برادر خود صادق خان‌ سپرد.