بابل، رود

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

بابل، رود

عبور بابل‌رود از میان شهر بابلسر

(رود بابل؛ یا: بابل‌رود) واقع در استان مازندران، شهرستان‌های بابل و بابلسر، به‌طول ۸۳ کیلومتر. از دامنۀ کوه نارگلی واقع در ۵۳کیلومتری جنوب بابل سرچشمه می‌گیرد و به ‌نام رود بابلک رو به شمال و از میان جنگل می‌گذرد و به رود بابل موسوم می‌شود. پس از پیوستن به چند ریزابه، ازجمله سجادرود، شهر بابل را پشت سر می‌گذارد و در شهر بابلسر به دریای خزر می‌ریزد.