بابل، رود

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 11:43, 12 December 2023 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
عبور بابل‌رود از میان شهر بابلسر

بابل، رود

(رود بابل؛ یا: بابل‌رود) واقع در استان مازندران، شهرستان‌های بابل و بابلسر، به‌طول ۸۳ کیلومتر. از دامنۀ کوه نارگلی واقع در ۵۳کیلومتری جنوب بابل سرچشمه می‌گیرد و به ‌نام رود بابلک رو به شمال و از میان جنگل می‌گذرد و به رود بابل موسوم می‌شود. پس از پیوستن به چند ریزابه، ازجمله سجادرود، شهر بابل را پشت سر می‌گذارد و در شهر بابلسر به دریای خزر می‌ریزد.