باجگیران، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

باجگیران، شهر
واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان قوچان، و مرکز اداری بخش باجگیران. در منطقه‌ای کوهستانی به فاصلۀ ۵۷کیلومتری شمال قوچان و یک‌کیلومتری مرز ترکمنستان، سر راه قوچان به عشق‌آباد و مقابل شهر گودن (ترکمنستان) قرار دارد و ارتفاع آن ۱,۷۰۰ متر است. اقلیم این شهر معتدل و نیمه‌خشک و جمعیت آن ۸۳۷ نفر (۱۳۸۵) است. پس از فروپاشی شوروی و مستقل‌شدن جمهوری ترکمنستان به مرور رونق و توسعه یافت.