باجگیران، گردنه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

باجگیران، گردنه

واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان قوچان. در ۹‌کیلومتری جنوب باجگیران، سر راه قوچان به باجگیران، قرار دارد و ارتفاع آن ۱,۹۰۰ متر است.