باد جن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 20:22, 12 April 2020 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
ناصر تقوایی
ناصر تقوایی

بادْ جِن (سینما)

فیلمی ساختۀ ناصر تقوایی در ۱۳۴۸ش. کمتر از دو سال پس از آن‌که تقوایی همراه غلامحسین ساعدی بنادر و جزایر اطرافِ بندرعباس را برای تحقیق دربارۀ «اهل هوا» زیر پا گذاشتند او توانست با جلب حمایتِ مسئولان تلویزیونِ ملّی ایران عازم بندرلنگه شود تا فیلمِ مستند باد جن را با تصاویری موجز دربارۀ مراسم و مناسکِ بدویِ مردان و زنانِ «اهل هوا» بسازد. گفتار متن نوشتۀ تقوایی است که احمد شاملو آن ‌را با صدایی خسته و خش‌دار می‌خواند.