باری، آنتوان لویی (۱۷۹۶ـ۱۸۷۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

باری، آنتوان لوئی (۱۷۹۶ـ۱۸۷۵)(Barye, Antoine Louis)

مجسمه‌ساز و نقاش فرانسوی. جانوران را موضوع کار خود قرار می‌داد. علاوه ‌‌بر مجسمه، آبرنگ‌ها و طراحی‌های بسیاری از حیوانات وحشی و شکارگر دارد، که واجد نوعی شور‌و‌شوق و تحرّک رُمانتیک[۱] است که اوژن دُلاکروا[۲]، نقاش معاصرش، آن را می‌ستود و می‌کوشید سرمشق خود قرار دهد. باری برای اتود برداشتن از شیر و ببر و دیگر گربه‌سانان به باغ وحش پاریس[۳] می‌رفت، و سپس آن‌ها را به‌کمک تخیل خویش، آزاد و در‌ حال جهیدن بر صید بازنمایی می‌کرد. پس‌زمینۀ آثارش را اغلب در جنگل فونتن‌بلو[۴] به‌تصویر می‌کشید، و در آن‌جا به‌مشاهده و طرّاحی گوزن‌های آزاد می‌پرداخت. با تدریس میانه‌ای نداشت، ولی از ۱۸۵۴ به بعد، در مقام استاد طرّاحی جانورشناسی در موزۀ تاریخ طبیعی[۵] پاریس، برای مطالعۀ بیشتر جانوران، از فرصت مناسبی برخوردار بود.

 


  1. Romantic
  2. Eugène Delacroix
  3. Jardin des Plantes, Paris
  4. Fontainebleau
  5. Museum of Natural History