باریکه ذرات باردار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

باریکِۀ ذَرّات باردار (charged particle beam)
باریکه[۱]ای پرانرژی از الکترون‌ها یا پروتون‌ها. این نوع باریکه‌ها را به‌منزلۀ جنگ‌افزار هم می‌سازند.

 


  1. beam