باغ امیر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

باغ امیر
(یا: باغ امیر قاین) در طبس در خیابان گلشن از دورۀ قاجار. به امیراَسدالله خان حسام‌الدوله حاکم تون، طبس و قاینات تعلق داشت. از دو بخش بیرونی و اندرونی، حوض‌خانه و یک مسجد عمومی تشکیل شده و باغچه‌های خرما و نارنج دارد. بادگیرهای دوطبقۀ چهارده‌متری آن که قسمت‌های پایین و بالای آن هشت و نیم‌هشت و هشت‌ضلعی است، و گنبد دوطبقۀ ۱۳.۲۵متری آن که از یک گنبد هشت‌ضلعی بر روی شانزده طاق نیم‌دایره و یک گنبد هشت‌ترک با هشت روزن مشبک تشکیل شده، مجلل‌ترین بادگیر و گنبد در طبس است. چند پنجرۀ ساختمان آن با شمسه‌های نیم‌دایرۀ سفید، لاجوردی و نارنجی تزیین شده است.

یکی از بادگیرهای عمارت باغ امیر