باغ امیر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 09:31, 20 December 2023 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
یکی از بادگیرهای عمارت باغ امیر

باغ امیر
(یا: باغ امیر قاین) در طبس در خیابان گلشن از دورۀ قاجار. به امیراَسدالله خان حسام‌الدوله حاکم تون، طبس و قاینات تعلق داشت. از دو بخش بیرونی و اندرونی، حوض‌خانه و یک مسجد عمومی تشکیل شده و باغچه‌های خرما و نارنج دارد. بادگیرهای دوطبقۀ چهارده‌متری آن که قسمت‌های پایین و بالای آن هشت و نیم‌هشت و هشت‌ضلعی است، و گنبد دوطبقۀ ۱۳.۲۵متری آن که از یک گنبد هشت‌ضلعی بر روی شانزده طاق نیم‌دایره و یک گنبد هشت‌ترک با هشت روزن مشبک تشکیل شده، مجلل‌ترین بادگیر و گنبد در طبس است. چند پنجرۀ ساختمان آن با شمسه‌های نیم‌دایرۀ سفید، لاجوردی و نارنجی تزیین شده است.