باغ قدمگاه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

باغ قَدَمگاه (نیشابور)

باغ و عمارات قدمگاه، براساس کتاب تاریخ عالم‌آرای عباسی، از آثار شاه‌عباس اول صفوی است. اما در کتیبۀ موجود در بنا، نام شاه سلیمان صفوی دیده می‌شود، که احتمالاً حاکی‌ از اتمام بنا در دورۀ این پادشاه است. بنا به‌احترام عبور حضرت رضا (ع) از این مکان، احداث شده است. براساس کتاب عیون اخبار‌الرضا، چشمۀ حوض‌خانۀ کنار بنا، برای وضوی آن حضرت پدیدار شده است. باغی که عمارت قدمگاه در آن واقع شده، در دامنۀ کوه قرار گرفته است. جوی آبی که بر گرد عمارت می‌چرخد، از حوض‌ها و نهرهایی در محور میانۀ باغ عبور می‌کند، و تا جلوخان مقابل ورودی باغ ادامه می‌یابد. عمارت اصلی قدمگاه، کوشکی است که فضای گنبدداری در میانه دارد. سنگی سیاه‌رنگ، با دو جای پا به نشان گذر امام (ع)، بر دیوارِ قِبلی این فضا نصب شده است. ایوان‌های پیرامون بنا طاق‌های مقرنس زیبایی با تزیینات ظریف نقاشی دارد.