باغ نسترن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

باغ نسترن

در جنوب خیابان گلشن طبس و از دورۀ فتحعلی‌شاه بود. به میرعلینقی‌ خان وکیل، خان طبس تعلق داشت. ساختمان سردر آن بعدها اصطبل حاکم طبس شد و حوض‌خانۀ گنبددار آن به زورخانه و سپس به یک دبیرستان تبدیل شد. در زلزلۀ سال ۱۳۵۶ش از بین رفت. موقعیت این باغ اکنون در نبش تقاطع شهید بهشتی جنوبی و خیابان گلشن (امام خمینی)، در ضلع جنوب شرق چهارراه قدس قرار دارد.